Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. analiz i rozwoju w Ośrodku Analiz Edukacyjnych i Rynkowych

Strona została usunięta dnia: 22 lipiec, 2021 - 13:52
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni specjalistę ds. analiz i rozwoju
w Ośrodku Analiz Edukacyjnych i Rynkowych (Sekcja Analiz i Projektowania)
przy Uniwersyteckim Centrum Wsparcia
 
Umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością zatrudnienia do 30.09.2023 roku – 1 etat
 
Zakres zadań:
·   udział w realizacji zadań związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i nadzorem założeń
   dotyczących ciągłych i powtarzalnych procesów wspierających ujednolicenie standardów systemu
   oceny jakości kształcenia, w oparciu o analizę oferty kształcenia oraz monitoring potrzeb
   otoczenia społeczno-gospodarczego, a także aktywizację i promocję zawodową studentów
   i absolwentów,
·   współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni, realizującymi zadania związane z zakresem
   działalności UCW a w tym Ośrodka,
·   śledzenie procesów związanych z dokumentowaniem potrzeb w środowisku dydaktycznym oraz
   społeczno-gospodarczym,
·   proaktywne działanie na podstawie zauważonych trendów,
·   wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu narzędzi umożliwiających obróbkę danych pozyskanych
   z otoczenia społeczno – gospodarczego w zakresie:
    a)    analizy rynku pracy,
    b)    analizy potrzeb i luk kompetencyjnych kandydatów na studia, studentów i absolwentów,
·   usprawnianie procesów, uczestniczenie w tworzeniu standardów pracy UCW a w tym Ośrodka
   oraz testowaniu i wdrażaniu nowych narzędzi,
·   administrowanie sprawami związanymi z monitorowaniem i zapewnianiem jakości i wsparcia
   dla dalszego rozwoju kształcenia w uczelni,
·   monitorowanie działań projakościowych prowadzonych w poszczególnych jednostkach
   organizacyjnych, a także międzywydziałowych i ogólnouczelnianych,
·   inicjowanie, aplikowanie i udział w projektach dotyczących zapewniania wysokiej kultury jakości
   na rzecz kształcenia i dalszego jej rozwoju,
·   prowadzenie, raportowanie, archiwizacja i upowszechnianie wyników badań w zakresie stałego
   monitoringu podejmowanych działań na rzecz standardów kształcenia, potrzeb otoczenia
   dydaktycznego, studenckiego oraz społeczno-gospodarczego,
·   promocja wiedzy dotyczącej zapewniania jakości kształcenia oraz jej rozwoju,
·   prowadzenie sprawozdawczości i przygotowywanie raportów, prezentacji, analiz i zestawień
   w zakresie objętym działaniem komórki organizacyjnej,
·   prezentacja danych i rekomendacja dla Jednostek współpracujących z UCW a w tym z Ośrodkiem
   oraz otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
·   wykształcenie wyższe,
·   bardzo dobra znajomość MS Excel – warunek konieczny (zaświadczenia w kontekście
   odbytych szkoleń w obszarze bądź danych, zarządzania danymi będą dodatkowym atutem),
·   doświadczenie w zakresie systemów zarządzania jakością, a w przypadku braku doświadczenia
   w zakresie systemów zarządzania jakością, wiedza ogólna na temat systemów zarządzania
   i gotowość do uzupełnienia potrzebnych kompetencji,
·   doświadczenie w pracy w zespołach doradczo-eksperckich/grupach roboczych ds. edukacji
   zawodowej i/lub rynku pracy,
·   doświadczenie zawodowe w zakresie analizy rynku pracy m. in. sporządzanie analiz i/lub raportów
   i/lub prognoz i/lub innych opracowań dotyczących rynku pracy,
·   praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów
   wykonawczych,
·   zdolności analityczne,
·   uważność i dokładność,
·   otwartość na dzielenie się wiedzą,
·   elastyczność w działaniu i umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków,
·   samodzielność i zaangażowanie,
·   wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
·   umiejętność pracy pod presją czasu,
·   znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji,
·   gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację
   wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
   źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin
   miesięcznie.
 
Oferujemy:
  • umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, etc.),
  • szansę na tworzenie statystycznych analiz,
  • profesjonalny program szkoleniowy,
  • kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze),
  • benefity pracownicze,
  • atrakcje kulturalne i sportowe.
  
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 09.08.2021 r.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranych Kandydatów. 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.07.2021
Data publikacji:
22.07.2021 13:52
Data aktualizacji:
22.07.2021 13:52
Liczba wyświetleń:
732
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument