UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W FILII UWM W EŁKU

Strona została usunięta dnia: 23 lipiec, 2021 - 10:23
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI REFERENTA
W FILII UWM W EŁKU
 
Miejsce pracy: Filia UWM w Ełku
Czas pracy: pełen etat, umowa na zastępstwo

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
·  bieżąca obsługa studentów,
·  prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z tokiem studiów,
·  obsługa systemów informatycznych, w tym systematyczna weryfikacja danych w USOS,
·  prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z zakresu obowiązków,
·  współpraca z kadrą dydaktyczną oraz z pozostałymi jednostkami uczelni,
·  inne prace związane z funkcjonowanie Filii UWM w Ełku,
·  wykonywanie innych poleceń Dyrektora Filii UWM w Ełku wynikające z działalności organizacyjnej jednostki.
 
WYMAGANIA:
·  wykształcenie średnie lub wyższe,
·  znajomość z zakresu obsługi sprzętu komputerowego,
·  obsługa systemów informatycznych w tym biegła obsługa pakietu Ms Office,
·  umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole,
·  umiejętność pracy pod presją czasu oraz spiętrzenia obowiązków,
·  punktualność,
·  systematyczność i dokładność w realizacji zadań.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny,
2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
     ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
     przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str.1)”,
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, 10-719 Olsztyn
w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem „Rekrutacja – Filia UWM
w Ełku” lub w  wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 lipca 2021r.
 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do   powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Filia w Ełku
Wytworzył:
dr Jacek Mrozek - dyrektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.07.2021
Data publikacji:
23.07.2021 10:23
Data aktualizacji:
23.07.2021 10:23
Liczba wyświetleń:
588
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument