OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA STUDENTÓW (1 osoba) w ramach projektu pt: Opracowanie technologii dezintegracji biomasy lignocelulozowej z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego LIDER/8/0026/L-9/17/NCBR/2018 realizowanego w Katedrze Inżynierii Środowiska

 

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA STUDENTÓW (1 osoba)
w ramach projektu pt:
Opracowanie technologii dezintegracji biomasy lignocelulozowej z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego LIDER/8/0026/L-9/17/NCBR/2018 realizowanego w Katedrze Inżynierii Środowiska – Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska/Wydział Geoinżynierii
 
FORMA ZATRUDNIENIA: UMOWA CYWILNOPRAWNA NA OKRES 6 MIESIĘCY

WYMAGANIA
  • Posiadanie statusu studenta studiów drugiego stopnia;
  • Wykształcenie wyższe: biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska;
  • Umiejętność obsługi pakietu MS-Office;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność i dokładność w realizacji zadań;
  • Dobra organizacja czasu i miejsca pracy
 
WARUNKI ZATRUDNIENIA
Umowa zlecenia dotyczącą realizacji zadania 3. Eksploatacja dezintegratora w istniejącej instalacji biogazowej polegająca m.in. na Przygotowaniu i wprowadzaniu substratu do reaktora fermentacyjnego; Sprawdzaniu urządzeń kontrolno-pomiarowych reaktora fermentacyjnego; Wykonywaniu analiz fizyko-chemicznych; Prac technicznych związanych z obsługą fermentora; Prac technicznych związanych z obsługą stanowiska dezintegracyjnego PEF.
Okres realizacji 01.09.2021 – 28.02.2022.
 
WYMAGANE  DOKUMENTY
·  CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe
·  Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  ukończenia studiów I stopnia
·  Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
   pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
   i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
   dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119,str. 1)”.
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dawid.szwarc@uwm.edu.pl w terminie do 2 sierpnia 2021 r.
 
POZOSTAŁE INFORMACJE:
· Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą
  rozpatrywane.
· Złożone dokumenty nie będą zwracane.
· Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy
  kwalifikacyjnej.
· Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia
  o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr inż. Agata Głowacka-Gil
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.07.2021
Data publikacji:
29.07.2021 12:26
Data aktualizacji:
29.07.2021 12:26
Liczba wyświetleń:
484
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument