UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni specjalistę w Kwesturze w Sekcji ds. Procedur Księgowych i Bankowych

Strona została usunięta dnia: 5 sierpień, 2021 - 13:20
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
zatrudni specjalistę w Kwesturze
w Sekcji ds. Procedur Księgowych i Bankowych
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:
   wykonywanie zadań w zakresie realizacji procedur i schematów księgowych;
   miesięczne rozliczanie przychodów i kosztów;
   udział w przygotowaniu ksiąg rachunkowych do zamknięcia;
   udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych;
   sporządzanie dowodów wewnętrznych;
   przygotowywanie zmian przepisów wewnętrznych.
WYMAGANIA:
  wykształcenie wyższe;
  znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów;
  staż pracy na stanowisku księgowym minimum 3 lata;
  umiejętność analitycznego myślenia;
  znajomość kosztów rodzajowych;
  znajomość kont Zespołu 5 oraz umiejętność ich rozliczania;
  znajomość przepisów prawa podatkowego;
  umiejętność obsługi komputera;
  znajomość pakietu Ms Office;
  umiejętność pracy w zespole;
  staranność i dokładność;
  dyspozycyjność.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
   osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
   zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
   (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.08.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
kwestura
Wytworzył:
mgr Agnieszka Choma-Meus
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.08.2021
Data publikacji:
05.08.2021 13:20
Data aktualizacji:
05.08.2021 13:20
Liczba wyświetleń:
1105
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument