UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni specjalistę w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera

Strona została usunięta dnia: 5 sierpień, 2021 - 13:52
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
zatrudni specjalistę w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:
1. Koordynacja prac związanych z wyposażeniem w wystawę stałą Centrum Popularyzacji Nauki
    i Innowacji,
2. Koordynacja procesu koncepcyjnego prowadzonego we współpracy z Wykonawcą i Dyrektorem
    CPNiI, mającym na celu stworzenie spójnej i odpowiadającej celom scenariusza, koncepcji
    przestrzenno-plastycznej
3. Współpraca przy tworzeniu harmonogramu realizacji wystawy stałej i koordynacja działań
    związanych z jego realizacją
4.  Po uruchomieniu wystaw:
·     nadzór nad właściwym funkcjonowaniem eksponatów interaktywnych wystaw, koordynacja prac
    serwisowych w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 
·     przygotowanie materiałów szkoleniowych związanych z ofertą edukacyjną instytucji dla
    informatorów, stażystów i praktykantów, 
·     prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi merytorycznej i technicznej wystaw dla pracowników,
    stażystów i praktykantów, 
·     udział w przygotowaniu programów i prowadzeniu działań edukacyjnych realizowanych przez
    Centrum,
·     udział w przygotowaniu dokumentacji projektów o dofinansowanie działań związanych
    z działalnością edukacyjną instytucji,
·     opracowywanie, budżetów, zapotrzebowani i innej dokumentacji niezbędnej do realizacji
    ww. przedsięwzięć,
·     nadzór nad przebiegiem projektów dotyczących budowy i doposażenia ekspozycji, 
·     nadzór merytoryczny i techniczny nad działaniem ekspozycji stałych i czasowych, 
·     nadzór merytoryczny i techniczno-logistyczny nad wystawami/wydarzeniami instytucji
    realizowanymi poza siedzibą CPNiI,
·     opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych związanych z ekspozycjami, 
·     praca nad ofertą programową instytucji,
·     tworzenie oraz konsultacje merytoryczne programów i wydarzeń oraz materiałów pisemnych,
    treści zamieszczanych w komunikatach ekspozycyjnych i stronie CPNiI,
·     opracowywanie treści eksponatów powstających w ramach uzupełniania i wymiany ekspozycji
    stałej, czasowych oraz objazdowych,
·     przygotowywanie dla animatorów materiałów szkoleniowych o zjawiskach i problemach
    prezentowanych w eksponatach,  
·     udział w pracach nad budżetem działu wystaw.
 
WYMAGANIA niezbędne:
 
    wykształcenie wyższe (preferowane nauki przyrodnicze, kierunki artystyczne, kierunki
    techniczne),
     kreatywność, pomysłowość,
     kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
     umiejętność planowania i prowadzenia projektów,
     biegła znajomość obsługi komputera,
     umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
     samodzielność i odpowiedzialność,
     bardzo dobra znajomość ustawy PZP oraz przepisów dotyczących realizacji projektów unijnych,
    w szczególności RPO Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.
 
WYMAGANIA preferowane:
     doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w obszarze podobnych działań,
     doświadczenie w zakresie edukacji nieformalnej,
     znajomość procedur związanych z postepowaniami publicznymi w instytucjach kultury
     bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 19.08.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera
Wytworzył:
Wioletta Śląska-Zyśk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.08.2021
Data publikacji:
05.08.2021 13:52
Data aktualizacji:
05.08.2021 13:52
Liczba wyświetleń:
1653
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument