Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U.2021 r. 478 z późn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 

-  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny

- mają doświadczenie profesjonalne w zakresie programowania w językach Java, PHP, C++, SQL,

- umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych,

-  umiejętność pracy w zespole,

- dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców). 

- deklarują chęć rozwoju naukowego.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.      podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

2.      życiorys zawodowy, 

3.      kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 , 

4.      odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),

5.      informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ,

6.      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,

7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii ,

8.      zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969 .

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2021 r. 478 z późn. zm.).

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205,- zł – 3505,- zł.

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 10 września 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

                        Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

         prof. dr hab. Adam Doliwa

 

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2021 roku

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
prof.dr hab. Adam Doliwa
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
10.08.2021
Data publikacji:
11.08.2021 13:38
Data aktualizacji:
11.08.2021 13:38
Liczba wyświetleń:
478
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument