UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII

Strona została usunięta dnia: 12 sierpień, 2021 - 12:36

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA

W DZIEKANACIE WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII

na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:

·       prowadzenie dokumentacji oraz spraw administracyjnych studentów kierunku: Turystyka
i rekreacja

·       prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną studentów Wydziału Geoinżynierii

 WYMAGANIA FORMALNE I UMIEJĘTNOŚCI:

·         wykształcenie wyższe

·         bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office

·         znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych (RODO)

·         umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole

·         samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność i otwartość na rozwój własny

 

Dodatkowym atutem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie:

·         znajomość przepisów dot. szkolnictwa wyższego

·        znajomość przepisów dot. świadczeń pomocy materialnej

·        znajomość obsługi systemu USOS.

OFERUJEMY:

 

·         zdobycie doświadczenia w pracy administracyjnej w jednostce sfery budżetowej

·         pracę na prężnie działającym i nastawionym na rozwój Wydziale http://wg.uwm.edu.pl/ 

·         w atmosferze sprzyjającej uczeniu się i rozwijaniu kompetencji osobistych

·         udział w szkoleniach z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, pomocy materialnej oraz bezpieczeństwa informacji

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

·       CV i list motywacyjny

·       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje

·       oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”

MIEJSCE I TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Dział Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pokój 8 w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem „Rekrutacja – Dziekanat Wydziału Geoinżynierii”
lub w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl
w terminie do
19 sierpnia 2021 roku.

 

INNE INFORMACJE:

·          Złożone dokumenty nie będą zwracane.

·          W ramach procedury rekrutacyjnej zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

·          O terminie i miejscu rozmowy zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

·          Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranych kandydatów.

·          Planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2021 roku

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
11.08.2021
Data publikacji:
12.08.2021 12:26
Data aktualizacji:
12.08.2021 12:36
Liczba wyświetleń:
1095
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument