UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ

Strona została usunięta dnia: 20 sierpień, 2021 - 09:19

 

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZATRUDNI

NA STANOWISKU WARTOWNIKA
W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW na stanowisku wartownika określa Regulamin Straży Uniwersyteckiej – załącznik do Zarządzenia nr 115/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia
29 listopada 2016 r.

 

WYMAGANIA:

        wykształcenie średnie,

        wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

        aktualne  orzeczenie lekarskie i psychologiczne pracownika ochrony fizycznej,

       doświadczenie (min. 2-3 lata) w obszarze ochrony osób i mienia,

      wiedzę z zakresu ochrony osób i mienia oraz znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia,

        znajomość aglomeracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

        znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

        mile widziane umiejętności współdziałania i pracy w zespole, działania pod wpływem stresu
i presją czasu oraz logicznego myślenia.

 

MILE WIDZIANE:

        dodatkowe uprawnienia w zakresie ochrony osób i mienia,

        zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: „członka służby porządkowej lub informacyjnej”.

  Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Detektywów i Pracowników Ochrony oraz Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

1.      CV i list motywacyjny;

2.       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;

3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,

 

w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, 10-719 Olsztyn z tytułem „Konkurs na stanowisko wartownika” lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 26.08.2021 r.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.08.2021
Data publikacji:
20.08.2021 09:17
Data aktualizacji:
20.08.2021 09:19
Liczba wyświetleń:
572
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument