Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Katedrze Chorób Wewnętrznych
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  ukończone studia medyczne i tytuł zawodowy lekarza;
·  specjalista chorób wewnętrznych lub nefrologii;
·  doświadczenie w pracy w oddziale nefrologicznym;
·  doświadczenie w pracy dydaktycznej;
·  prowadzenie pracy badawczej w obszarze nefrologii;
·  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft;
·  umiejętność pracy w zespole, kultura osobista;
·  co najmniej 40 pkt. MNiSW;
·  co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2.  życiorys,
3.  kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.  kopia prawa wykonywania zawodu,
6.  odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.  informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza
     bibliometryczna, 
8.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-
     dydaktycznego,
9.  oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
     20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących
      działalność naukową (bez daty),
12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
      (bez daty);

Informacje:
· Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 24.09.2021 r.
  Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
· Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3300 zł. brutto.
· Konkurs ma charakter jednoetapowy.
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r.
   poz. 478).
                                      

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.08.2021
Data publikacji:
25.08.2021 11:38
Data aktualizacji:
07.10.2021 08:19
Liczba wyświetleń:
925
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
astatent_KChW.pdf233.16 KB