UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

Strona została usunięta dnia: 26 sierpień, 2021 - 09:03

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZATRUDNI

PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

 

Miejsce pracy: Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Oczapowskiego 8

Czas pracy: pełen etat (40h/tydzień, czas pracy 7.00 – 15.00), umowa o pracę

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:

 

-    prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów i obsługa administracyjna studentów,

-    prowadzenie dokumentacji związanej ze stypendiami (socjalne, rektora za wyniki w nauce, specjalne oraz za szczególne osiągnięcia sportowe) na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych: architektura krajobrazu, chemia, gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi, ochrona środowiska, ogrodnictwo, leśnictwo,  rolnictwo, odnawialne źródła energii oraz na studiach niestacjonarnych na kierunku rolnictwo.

-    przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
i archiwalną,

-    sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw,

-    wykonywanie innych poleceń służbowych Dziekana, Prodziekanów oraz Kierownika dziekanatu.

 

WYMAGANIA:

-    wykształcenie wyższe,

-    bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office,

-    znajomość dokumentów związanych z obsługą procesu dydaktycznego oraz obiegu dokumentów w Uczelni będzie dodatkowym atutem,

-    umiejętność obsługi systemów informatycznych w zakresie baz danych studentów (bieżąca weryfikacja danych) USOS – będzie dodatkowym atutem,

-    umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,

-    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,

-    umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole,

-    samodzielność i odpowiedzialność,

-    sumienność i dokładność.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie cv i listu motywacyjnego w Dziale Kadr UWM
w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, której odbywa się rekrutacja.

 

Termin składania upływa z dniem 8 września 2021 r.

 

Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1)”

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
25.08.2021
Data publikacji:
26.08.2021 09:03
Data aktualizacji:
26.08.2021 09:03
Liczba wyświetleń:
1625
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument