Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę w Dziale Zamówień Publicznych

Strona została usunięta dnia: 14 wrzesień, 2021 - 09:11

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni specjalistę w Dziale Zamówień Publicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
 • Umowa na okres próbny, następnie z możliwością przedłużenia na czas określony.
 • Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 • Liczba etatów: 2.
 
Główne zadania:
 • przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń, umów,
 • udział w pracach Komisji Przetargowej,
 • sporządzanie protokołów wraz z załącznikami z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych pism związanych z postępowaniem,
 • współudział w administrowaniu stroną internetową Działu (zamieszczanie na stronie internetowej działu informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego).
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • ukończone szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 • min. 2 letnie doświadczenie przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych (przygotowywanie SWZ, zamieszczanie ogłoszeń w BZP, Dz. Urz. UE, ocena ofert, sporządzanie protokołu jako członek komisji przetargowej lub sekretarz).
 • praktyczne umiejętności obsługi pakietu Ms Office,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysokie poziom zdolności komunikacyjnych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
 • wysoki poziom odpowiedzialności,
 • dokładność w realizacji zadań,
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • gotowość do podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji.
 • mile widziana umiejętność obsługi komercyjnej platformy zakupowej.
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, dostęp do wewnątrzuczelnianego programu szkoleń i kursów, dostęp do programu rozwoju indywidualnego
  w postaci sesji doradczo/coachingowych, etc.),
 • kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze),
 • benefity pracownicze,
 • atrakcje kulturalne i sportowe.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
3.  Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
     w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem
     Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
     danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Inne informacje
1.  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą
     rozpatrywane.
2.  Złożone dokumenty nie będą zwracane.
3.  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu
     rozmowy kwalifikacyjnej.
4.  Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do
     powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranych kandydatów.
 
CV, list motywacyjny i oświadczenie należy składać w Dziale Kadr UWM w Olsztynie przy ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8-10, 10-719 Olsztyn w terminie do dnia 30.09.2021 r. z tytułem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych”.
Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów
do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Zamówień Publicznych
Wytworzył:
mgr Marek Jastrzębski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.08.2021
Data publikacji:
30.08.2021 12:57
Data aktualizacji:
14.09.2021 09:11
Liczba wyświetleń:
943
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument