UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNIKA W KATEDRZE CHORÓB PTAKÓW WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Strona została usunięta dnia: 6 wrzesień, 2021 - 10:53
  
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI TECHNIKA
W KATEDRZE CHORÓB PTAKÓW WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Katedra Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
•  pomoc w przygotowaniu materiału biologicznego (m. in. przy pobieraniu krwi, wymazów, wycinków
   narządów wewnętrznych od ptaków) do badań immunologicznych,
•  obsługa ptaków doświadczalnych polegająca na przygotowaniu pomieszczeń i żywieniu,
•  pomoc w wykonywaniu badań immunologicznych z wykorzystaniem cytometru przepływowego,
•  pomoc w wykonywaniu badań serologicznych (test ELISA),
•  obsługa bieżących spraw studentów oraz pracowników Katedry,
•  archiwizacja dokumentów.
 
WYMAGANIA:
•  wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych,
•  podstawowe doświadczenie w pracy laboratoryjnej i obsłudze zwierząt,
•  umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
•  znajomość zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej,
•  umiejętność pracy w zespole i ze studentami,
•  odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność i dokładność w realizacji zadań,
•  umiejętność organizacji pracy pod presją czasu,
•  dyspozycyjność, otwartość na zmiany.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
    zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
     takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem
oraz dopiskiem "Rekrutacja - Katedra Chorób Ptaków" lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 10.09.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.09.2021
Data publikacji:
06.09.2021 10:53
Data aktualizacji:
06.09.2021 10:53
Liczba wyświetleń:
495
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument