UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Płac

Strona została usunięta dnia: 6 wrzesień, 2021 - 10:58
  
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze
w Dziale Płac
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
Cel istnienia stanowiska: obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in..:
     przyjmowanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
     wprowadzanie umów do systemu;
     obsługa wynagrodzeń osobowych;
     sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych osób niebędących pracownikami;
     rozliczanie umów oraz dokonywanie należnych potrąceń (ZUS, podatek dochodowy);
     sporządzanie rozliczeń rocznych;
     wystawianie zaświadczeń.
 
WYMAGANIA:
     wykształcenie wyższe;
     znajomość zagadnień z zakresu rozliczania umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych;
     staż pracy co najmniej 1 rok;
     umiejętność pracy pod presją czasu;
     umiejętność obsługi komputera;
     doskonała znajomość pakietu Ms Office;
     umiejętność pracy w zespole;
     staranność, sumienność;
     dyspozycyjność.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 17.09.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr Agnieszka Choma-Meus
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.09.2021
Data publikacji:
06.09.2021 10:58
Data aktualizacji:
06.09.2021 10:58
Liczba wyświetleń:
935
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument