UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni księgową w Kwesturze w Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych

Strona została usunięta dnia: 6 wrzesień, 2021 - 11:04
  
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
zatrudni księgową w Kwesturze
w Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
Cel istnienia stanowiska: prowadzenie rozliczeń projektów
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in..:
• weryfikowanie dokumentów finansowych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dotacji krajowych
   i zagranicznych;
• sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno – rachunkowym oraz ich dekretacja;
• księgowanie dokumentów finansowo – księgowych z uwzględnieniem wymogów stawianych przez instytucje
   finansujące;
• przygotowywanie danych finansowych do analizy postępu finansowego projektu;
• weryfikowanie pod względem finansowym wniosków o płatność;
• kontrolowanie płynności finansowej projektu oraz bieżących płatności;
• przygotowywanie danych do wewnętrznych raportów finansowych;
• uzgadnianie, rozliczanie i zamykanie projektów do bilansu;
• archiwizowanie księgowej dokumentacji projektu;
• przygotowywanie dokumentów finansowych do kontroli, audytów projektów;
• ścisła współpraca z działami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektu.
 
WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
• znajomość zagadnień finansowych z zakresu rachunkowości i finansów;
• znajomość przepisów prawa podatkowego;
• znajomość obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków finansowanych dotacją;
• staż pracy na stanowisku księgowym przy rozliczaniu projektów finansowanych ze środków zagranicznych
  lub krajowych;
• umiejętności analityczne;
• umiejętności komunikacyjne;
• znajomość pakietu Ms Office;
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• dyspozycyjność;
• staranność, sumienność.
  
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
    zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
    takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 17.09.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr Agnieszka Choma-Meus
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.09.2021
Data publikacji:
06.09.2021 11:04
Data aktualizacji:
06.09.2021 11:04
Liczba wyświetleń:
666
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument