Konkurs na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 Konkurs na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów
w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt
(Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

  

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej (np. realizacja badań w ramach prac
    dyplomowych),
3. Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej,
4. Umiejętność analizy i interpretacji wyników,
5. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac naukowych,
6. Znajomość technik laboratoryjnych, m.in.:
      ·  hodowli in vitro komórek zwierzęcych;
      ·  analiz ekspresji genów (real-time PCR) i białek (Western Blot);
      ·  technik laboratoryjnych (ELISA, immunohistochemia).
7. Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole.
 
Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość powyższych technik (certyfikaty ze szkoleń, publikacje naukowe oraz doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem, list polecający od dotychczasowego opiekuna naukowego).
 
Opis zadań:
Stypendysta będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu OPUS 20, pt. „Iryzyna nowym regulatorem rozrodu świń: ekspresja i rola w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży”, kierowanym przez prof. dr hab. Ninę Smolińską.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Ilość miejsc stypendialnych: 2
Termin składania ofert upływa 24 września 2021, 00:00
Termin rozstrzygnięcia: 27 września 2021, 00:00

Warunki zatrudnienia:
1. Stypendium wypłacane przez 12 miesięcy w wysokości 2 666 zł, z możliwością przedłużenia okresu
    trwania umowy stypendialnej, przy dalszym spełnianiu warunków przez stypendystę.
2. Kandydat w dniu podpisania umowy powinien być wpisany na listę doktorantów szkoły doktorskiej
    lub być uczestnikiem studiów doktoranckich.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2021 r.
 
Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: nina.smolinska@uwm.edu.pl:
· CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje
  w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia,
  nagrody, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych, oświadczenie o zgodzie
  na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
  z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.”),
· kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
· list polecający od dotychczasowego opiekuna naukowego (opcjonalnie),
· kopie certyfikatów potwierdzających znajomość technik molekularnych,
· oświadczenie kandydata o posiadanym statusie doktoranta w roku akademickim 2021/22.
 
  • Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami
    (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
  • Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Nina Smolińska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.09.2021
Data publikacji:
09.09.2021 12:06
Data aktualizacji:
27.09.2021 17:05
Liczba wyświetleń:
630
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zawiadomienie_NS.pdf81.96 KB