Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty
w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt
(Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1.  Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
2.  Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej (np. realizacja badań w ramach prac
    dyplomowych),
3.   Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej,
4.   Umiejętność analizy i interpretacji wyników,
5.   Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac naukowych,
6.   Znajomość technik laboratoryjnych, m.in.:
·   hodowli in vitro komórek zwierzęcych;
·   analiz ekspresji genów (real-time PCR) i białek (Western Blot);
·   technik laboratoryjnych (ELISA, immunohistochemia).
7.   Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole.
 
Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość powyższych technik (certyfikaty ze szkoleń, publikacje naukowe oraz doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem, list polecający od dotychczasowego opiekuna naukowego).
 
Opis zadań:
Stypendysta będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu SONATA 16, pt. „Omentyna jako nowy regulator funkcjonowania macicy świni w okresie okołoimplantacyjnym”, kierowanym przez dr Martę Kieżun.
 
Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert upływa 24 września 2021, 00:00
Termin rozstrzygnięcia: 27 września 2021, 00:00
Warunki zatrudnienia:
1. Stypendium wypłacane przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy w wysokości 2 400 zł,
    z możliwością przedłużenia okresu trwania umowy stypendialnej, przy dalszym spełnianiu warunków
    przez stypendystę.
2. Kandydat w dniu podpisania umowy powinien być wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej
    lub być uczestnikiem studiów doktoranckich.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2021 r.
Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres e-mail: marta.kiezun@uwm.edu.pl:
  • CV uwzględniającego aktualne dane teleadresowe, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje w czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, nagrody, stypendia, staże naukowe krajowe i zagraniczne, udział w projektach badawczych, oświadczenie
    o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą
     o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.”),
  • kopii dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • list polecający od dotychczasowego opiekuna naukowego (opcjonalnie),
  • kopie certyfikatów potwierdzających znajomość technik molekularnych,
  • oświadczenie kandydata o posiadanym statusie doktoranta w roku akademickim 2021/22.
Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami
(o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
dr Marta Kieżun
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.09.2021
Data publikacji:
09.09.2021 12:13
Data aktualizacji:
27.09.2021 17:03
Liczba wyświetleń:
663
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zawiadomienie_MK.pdf83.95 KB