UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii

Strona została usunięta dnia: 17 wrzesień, 2021 - 12:02
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIEZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii
 
Miejsce pracy: Wydział Geoinżynierii, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
·     obsługa administracyjna Instytutu,
·     prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych w instytucie badań naukowych,
·     prowadzenie rejestrów i ewidencji określonych przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
·     sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw.
WYMAGANIA:
·      wykształcenie co najmniej średnie,
·      doświadczenie w pracy biurowej,
·      znajomość pakietu MS Office,
·      samodzielność w wypełnianiu obowiązków,
·      ogólna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje;
3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
     zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
     2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
     (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa
się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.09.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.09.2021
Data publikacji:
17.09.2021 12:02
Data aktualizacji:
17.09.2021 12:02
Liczba wyświetleń:
1289
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument