Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni referenta w Dziale Zamówień Publicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy

Strona została usunięta dnia: 17 wrzesień, 2021 - 12:11

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni referenta
w Dziale Zamówień Publicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy
 
 • Umowa na okres próbny, następnie z możliwością przedłużenia na czas określony.
 • Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 
Główne zadania:
 
prowadzenie spraw administracyjno – organizacyjnych Działu, w szczególności:
 • ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej,
 • dokonywanie rejestracji wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego,
 • nadzór nad przepływem informacji związanych ze złożonymi wnioskami o wszczęcie postępowania, umowami,
 • zamieszczanie ogłoszeń na postepowanie na platformie zakupowej,
 • prowadzenie archiwum Działu,
 
 
Wymagania:
 1. wykształcenie co najmniej średnie,
 2. praktyczne umiejętności obsługi pakietu Ms Office,
 3. odporność na stres,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. wysokie poziom zdolności komunikacyjnych,
 6. bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 7. samodzielność w działaniu przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
 8. wysoki poziom odpowiedzialności,
 9. dokładność w realizacji zadań,
 10. sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 11. gotowość do podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji.
 12. mile widziana znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Oferujemy
 1. umowę o pracę,
 2. możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, dostęp do wewnątrzuczelnianego programu szkoleń i kursów, dostęp do programu rozwoju indywidualnego w postaci sesji doradczo/coachingowych, etc.),
 3. kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze),
 4. benefity pracownicze,
 5. atrakcje kulturalne i sportowe.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
3.  Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
     pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
     Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
     dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Inne informacje
 1. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą
     rozpatrywane.
 2. Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy
     kwalifikacyjnej.
 4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do
     powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranych kandydatów.
 
CV, list motywacyjny i oświadczenie należy składać w Dziale Kadr UWM w Olsztynie przy ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8-10, 10-719 Olsztyn w terminie do dnia 30.09.2021 r. z tytułem „Konkurs na stanowisko referenta”.
Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Zamówień Publicznych
Wytworzył:
mgr inż. Marek Jastrzębski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.09.2021
Data publikacji:
17.09.2021 12:11
Data aktualizacji:
17.09.2021 12:11
Liczba wyświetleń:
988
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument