UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki

Strona została usunięta dnia: 17 wrzesień, 2021 - 12:17
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki
 
Miejsce pracy: Wydział  Sztuki, Instytut Muzyki
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
Obsługa techniczna w Instytucie Muzyki:
•  obsługa techniczna pracowni (komputery, rzutniki, sprzęt muzyczny)
•  pomoc techniczna w studiu nagrań
•  pomoc w nagłaśnianiu imprez plenerowych i estradowych
•  przechowywanie, wydawanie i nadzór nad stanem technicznym sprzętu audiowizualnego i komputerowego
•  przygotowanie do likwidacji sprzętu nienadającego się do użytku
•  pomoc przy przygotowaniu zamawianych sprzętów (wnioski do zamówień publicznych)
 
Obsługa techniczna i pomoc dotycząca działań w Instytucie Muzyki:
•  współpraca przy przygotowaniu prezentacji dyplomowych, koncertów i imprez organizowanych przez Instytut
    Muzyki
•  zgłaszanie usterek i awarii sprzętu znajdującego się w IM
•  dokumentacja mienia Instytutu, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji środków trwałych
    i nietrwałych, ewidencji wewnętrznej
•  prowadzenie magazynu sprzętu muzycznego
•  pomoc techniczna przy prowadzeniu strony internetowej
•  współpraca z Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych
•  tworzenie cyfrowego archiwum pracowników i studentów IM
 
WYMAGANIA:
•  wykształcenie wyższe muzyczne
•  znajomość programów Microsoft Office, Windows
•  znajomość mediów internetowych i serwisów społecznościowych
•  wiedza z zakresu digitalizowania dokumentacji i materiałów audiowizualnych
•  podstawowa wiedza w zakresie oprogramowania komputerowego
•  pożądane cechy charakteru: asertywność, komunikatywność, odpowiedzialność, otwartość wobec innych,
   spostrzegawczość, uczciwość, elastyczność, sumienność, dokładność, otwartość na zmiany i rozwój własny
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
    zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
    takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”, w Dziale Kadr UWM
    w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem
    i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres:       
    rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 24.09.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Sztuki
Wytworzył:
prof. dr hab. Benedykt Błoński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.09.2021
Data publikacji:
17.09.2021 12:17
Data aktualizacji:
17.09.2021 12:17
Liczba wyświetleń:
760
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument