UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W PIONIE KANCLERZA

Strona została usunięta dnia: 24 wrzesień, 2021 - 14:20

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZATRUDNI REFERENTA W PIONIE KANCLERZA

   

Miejsce pracy: Olsztyn, Pion Kanclerza

Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę

GŁÓWNE ZADANIA:

  • sprawdzanie zgodności faktur z postanowieniami zawartych przez Uniwersytet umów
  • na dostawy towarów i usług,
  • kontrola zachowywania terminów określonych w umowach,
  • monitoring stopnia realizacji umów o dostawy sukcesywne,
  • zgłaszanie do Działu Zamówień Publicznych potrzeby wszczęcia kolejnego postępowania w związku z wyczerpaniem limitu środków przyznanych na realizację umowy,
  • zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości Kanclerzowi.

 

 WYMAGANIA:
·   wykształcenie co najmniej średnie,
·   umiejętność pracy pod presją czasu,
·   wysoki poziom zdolności komunikacyjnych,
·   bardzo dobra organizacja pracy własnej,
·  samodzielność w działaniu przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole, a także dokładność
   w realizacji zadań,
·   sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

1.  CV i list motywacyjny;

2.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;

3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,

w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem „Rekrutacja – Pion Kanclerza” lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 01.10.2021 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2021
Data publikacji:
24.09.2021 14:20
Data aktualizacji:
24.09.2021 14:20
Liczba wyświetleń:
1212
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument