Nr 115 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w podziale pierwotnym subwencji na rok 2021

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 115
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w podziale pierwotnym subwencji na rok 2021
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust.1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie zmian w podziale
     pierwotnym subwencji na rok 2021.
2.  Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o którym mowa w ust. 1, określa
     załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
  
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.09.2021
Data publikacji:
30.09.2021 11:16
Data aktualizacji:
01.10.2021 08:20
Liczba wyświetleń:
707
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zal_uchw_115.pdf155.51 KB
Uchw_115.pdf79.48 KB