Nr 116 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie liczby kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego....

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 116
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2021 roku
 
w sprawie liczby kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 roku
do 31 grudnia 2025 roku
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 14 w zw. z art. 331 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w zw. z § 9 ust. 1 w zw. z § 13 ust. 1
pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 494
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:
 
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, że wskaże łącznie trzech kandydatów
na kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybieranych przez Konferencję
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia
2025 roku, w tym:
  1) dwóch kandydatów z grona osób będących pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
      w Olsztynie,
  2) jednego kandydata z grona osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
      w Olsztynie.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.09.2021
Data publikacji:
30.09.2021 11:22
Data aktualizacji:
01.10.2021 08:20
Liczba wyświetleń:
570
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_116.pdf54.32 KB