Nr 117 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wskazania kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 117
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2021 roku
 
w sprawie wskazania kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku
 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 14 w zw. z art. 331 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w zw. z § 9 ust. 1
w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się
co następuje:
 
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wskazuje kandydatów na kandydatów
na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybieranych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku:
  a)  z grona osób będących pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 
      a)  prof. dr hab. szt. Benedykt Błoński – dziedzina sztuki, dyscyplina sztuki muzyczne, 
      b)  prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo
          i ogrodnictwo,
  b)  z grona osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
      a)  prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Winiarczyk – dziedzina nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.09.2021
Data publikacji:
30.09.2021 11:30
Data aktualizacji:
01.10.2021 08:19
Liczba wyświetleń:
489
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_117.pdf60.29 KB