Nr 118 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 473 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniającej Uchwałę Nr 670 Senatu Uniwersytetu

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 118
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2021 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 473 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniającej Uchwałę Nr 670 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu i profilu kształcenia
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.) oraz § 7 ust. 5 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 661),
na wniosek Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 473 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniającej Uchwałę Nr 670 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 marca 2015
roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria
dla określonego poziomu i profilu kształcenia, § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
1. Rada Wydziału dostosuje program studiów do zmiany, o której mowa w § 1, począwszy od cyklu kształcenia
    rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
2. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostosuje program studiów do zmiany, o której
    mowa w §1, dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim 2018/2019.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.09.2021
Data publikacji:
30.09.2021 12:58
Data aktualizacji:
01.10.2021 08:18
Liczba wyświetleń:
538
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_118.pdf64.38 KB