Nr 120 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Wilczyńskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
UCHWAŁA Nr 120
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Wilczyńskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.    Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     w Olsztynie, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 118, M. Olsztyn,
     oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 34/75, o powierzchni 0,4635 ha, dla której Sąd Rejonowy
     w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1O/00039688/1.
2.     Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 243 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.09.2021
Data publikacji:
01.10.2021 07:55
Data aktualizacji:
01.10.2021 08:15
Liczba wyświetleń:
447
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal_Uchw120.jpg142.2 KB
Zal2Uchw_120.jpg137.77 KB
Uchw_120.pdf189.23 KB