konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Biofizyki

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera z zakresu fizyki, chemii lub nauk pokrewnych (dziedzina
    nauk ścisłych i przyrodniczych)
2. umiejętność programowania (preferowana znajomość środowiska MATLAB)
3. biegła znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (dot. obcokrajowców)
4. preferowany stopień naukowy doktora
5. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane
 
Dokumentacja konkursowa:
 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie
 2. Życiorys naukowy
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i dyplomu doktorskiego (w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora)
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
 6. Opinia opiekuna, promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 10. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 11. Deklaracja złożenia oświadczenia  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.

Informacje:
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta : 3 205,0 PLN.
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
   wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 04.11.2021 r. Tytuł wiadomości: asystent - Katedra Fizyki
   i Biofizyki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.10.2021
Data publikacji:
05.10.2021 10:44
Data aktualizacji:
06.12.2021 11:43
Liczba wyświetleń:
565
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystentKFiB.pdf228.52 KB