Nr 97/2021 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości ...

Strona została usunięta dnia: 26 październik, 2021 - 12:20

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 97/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 października 2021 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  nr POWR.03.05.00-
00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości  – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, Zadanie 5. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek WKŚiR”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet
Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”,
Zadanie 5. „Moduł 2. Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne dla studentów/ek WKŚiR”, wprowadzony Zarządzeniem Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2019 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2021
Data publikacji:
26.10.2021 12:19
Data aktualizacji:
26.10.2021 12:20
Liczba wyświetleń:
280
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz_97_2021.pdf45.04 KB
Zarz97-Regulamin.pdf264.5 KB
97_formularz zgłoszeniowy.pdf296.19 KB
97zgoda przetwarzanie danych.pdf281.14 KB
97_deklaracja uczestnictwa.pdf215.02 KB
97_deklaracja uczestnictwa.pdf215.02 KB
97kwestionariusz.pdf252.33 KB
97oswiadczenie_uczestnika.pdf240.77 KB
umowa_uczestnictwa.pdf253.54 KB