Nr 123 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 2022

                           
UCHWAŁA Nr 123
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 2022
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie podziału pierwotnego
     subwencji na rok 2022.
2.  Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o którym mowa w ust. 1,
     określa załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2021
Data publikacji:
04.11.2021 11:18
Data aktualizacji:
04.11.2021 12:46
Liczba wyświetleń:
507
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_123_2021.pdf78.28 KB
podzial_pierwotny_2022.pdf153.14 KB