Nr 124 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rekomendacji na wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie modernizacji budynku Stołówki Uniwersyteckiej przy ul. Prawocheńskiego 4, oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet ...

                                  
UCHWAŁA Nr 124
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 roku
 
w sprawie rekomendacji na wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie modernizacji budynku Stołówki Uniwersyteckiej przy ul. Prawocheńskiego 4, oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych na jego realizację 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje wyrażenie zgody na realizację
    zadania inwestycyjnego pod tytułem: Wykonanie modernizacji budynku Stołówki Uniwersyteckiej przy
    ul. Prawocheńskiego 4, oraz zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację.
2. Szacowany koszt zadania wynosi 11 750 000,00 zł (słownie złotych: jedenaście milionów siedemset
    pięćdziesiąt tysięcy złotych). Całkowity koszt zadania zostanie pokryty z środków własnych UWM.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.01.1970
Data publikacji:
04.11.2021 12:15
Data aktualizacji:
04.11.2021 12:15
Liczba wyświetleń:
311
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_124_2021.pdf46.06 KB