Nr 125 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 252 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku

 
UCHWAŁA Nr 125
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 roku
 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 252 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 czerwca 2013 roku
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchyla się Uchwałę Nr 252 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca
2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2021
Data publikacji:
04.11.2021 12:20
Data aktualizacji:
04.11.2021 12:45
Liczba wyświetleń:
424
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_125_2021.pdf41.97 KB