Wersje strony Nr 125 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 252 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.