Nr 126 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

 
UCHWAŁA Nr 126
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 roku
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Realizację niniejszej Uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2021
Data publikacji:
04.11.2021 12:26
Data aktualizacji:
04.11.2021 12:55
Liczba wyświetleń:
443
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW_126_2021.pdf40.99 KB
5 Bilans USK za 2020.pdf1.78 MB
6 Rachunek Zysków i Strat USK za 2020.pdf699.55 KB