Nr 127 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego i pokrycia straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2020

 
UCHWAŁA Nr 127
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 roku
 
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego i pokrycia straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2020
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza rozliczenie wyniku finansowego
i pokrycie straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2020 w wysokości 5 744 168,61 zł (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt osiem zł 61/100), zyskiem wypracowanym w latach następnych.
 
§ 2
Realizację niniejszej Uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2021
Data publikacji:
04.11.2021 12:37
Data aktualizacji:
04.11.2021 12:38
Liczba wyświetleń:
409
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW_127_2021.pdf43.58 KB