Nr 128 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia likwidacji środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
UCHWAŁA Nr 128
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 roku
 
w sprawie zatwierdzenia likwidacji środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na likwidację środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, wymienionych w załączniku do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Realizację niniejszej Uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2021
Data publikacji:
04.11.2021 12:42
Data aktualizacji:
04.11.2021 13:04
Liczba wyświetleń:
372
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW_128_2021.pdf60.83 KB
ZalUchw128.pdf105.78 KB