Nr 129 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Markowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 129
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 października 2021 roku
 
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Markowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
 
 
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1789), w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu
o nadanie tytułu profesora (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 261), w związku z art. 179 ust. 1 i 3 pkt. 2 lit. b ustawy
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w oparciu o pozytywne opinie recenzentów oraz promotora dr. hab. Andrzeja Kucnera (UWM w Olsztynie), przyjmuje i dopuszcza do obrony rozprawę doktorską mgr. Wojciecha Markowskiego pt. „Idea kooperacji z perspektywy współczesnej antropologii i filozofii społecznej”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.10.2021
Data publikacji:
04.11.2021 13:09
Data aktualizacji:
04.11.2021 13:27
Liczba wyświetleń:
525
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW_129_2021.pdf49 KB