konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca
2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021. 478 ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
·   posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka
   techniczna i telekomunikacja (lub równorzędny),
·   doświadczenie w prowadzeniu zaawansowanych projektów informatycznych,
·   znajomość technik nowoczesnej analizy danych,
·   dobra znajomość języka angielskiego lub biegła znajomość języka polskiego (w przypadku
   obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
    organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych,
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
4. odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie (co najmniej stopień naukowy doktora
    habilitowanego),
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
    profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka
    techniczna i telekomunikacja (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a)
    http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,
6. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
7. deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu
    o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    http://wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii,
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021. 478 ze zm.)
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub na adres e-mail: wmii@matmwn.uwm.edu.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Doliwa
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.11.2021
Data publikacji:
10.11.2021 09:34
Data aktualizacji:
17.12.2021 13:44
Liczba wyświetleń:
469
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
konkurs_prof_KMM.pdf239.15 KB