Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 
DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 
1.  dyplom magistra inżyniera leśnictwa,
2.  doświadczenie w badaniach terenowych dotyczących ekologii lasu, 
3.  dorobek co najmniej 50 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MEiN, w tym
     co najmniej 25 pkt. uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor,
4.  znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz biegła
     znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
2.  Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej, dydaktycznej
     i organizacyjnej.
3.  Kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM)
4.  Odpis dyplomu magistra inżyniera leśnictwa.
5.  Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta
     w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a
     Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
6.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta w grupie
     pracowników badawczo-dydaktycznych.
7.  Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
     20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
8.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
9.  Deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących
     działalność naukową (bez daty).
10. Deklaracja o złożeniu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej (bez daty).
 
Informacje:
1.  Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03 w terminie do dnia
     9 grudnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2021 r.
2.  Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się
     w przedziale 3500-3700 zł.
3.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
     art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
4.  Konkurs ma charakter jednoetapowy. 
5.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
     bez podania przyczyn.
6.  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
7.  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
 
 
Data ogłoszenia: 10.11.2021 r.
Termin składania ofert: do 09.12.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.11.2021
Data publikacji:
10.11.2021 09:43
Data aktualizacji:
04.01.2022 15:30
Liczba wyświetleń:
498
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursuWRiL.pdf223.38 KB