Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż ZESKOKU DO SKOKU O TYCZCE

 

OGŁOSZENIE
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2 ogłasza przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż następującego przedmiotu :
 
ZESKOK DO SKOKU O TYCZCE
Rok produkcji : 2006  
 
Cena wywoławcza 7500 zł
 
Zestaw składa się z:
stelaż pod zeskok
stojak
poprzeczka
 
Wyżej wymieniony przedmiot można obejrzeć w siedzibie Uniwersytet Warmińsko Mazurskiego
ul. Oczapowskiego 2 w Olsztynie, po uprzednim umówieniu się na spotkanie pod numerem telefonu
89 523-35-72. Uniwersytet Warmińsko Mazurski na życzenie oferenta może udostępnić również zdjęcia przedmiotu. 
Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 8 grudnia 2021 r.
do godz. 10.00 
osobiście w Rozdzielni Korespondencji w Rektoracie ul. Oczapowskiego 2 Olsztyn, lub wysłać pocztą na adres Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 719 Olsztyn z dopiskiem  Oferta „Zeskok do skoku o tyczce”
 
Oferta powinna zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
2.Telefon Kontaktowy
3.Nazwę przedmiotu której dotyczy oferta, rok produkcji.
4.Oferowaną cenę i warunki zapłaty.
5.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
 
Nabywca przedmiotu przetargu zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu wpłaty w kasie uczelni
ul. Oczapowskiego 2 lub przelewem na konto Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie:
numer rachunku Bank Pekao S.A 08 1240 6292 1111 0011 0269 4418 . W przypadku złożenia identycznych ofert cenowych komisja przetargowa dokona wyboru oferty. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów wystawionych w przetargu oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Komisyjne otwarcie kopert i wybór oferenta nastąpi w dniu 08.12.2021r. o godz.11.00.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego przedmiotu można uzyskać dzwoniąc pod numer
89 523 35 72, informacji udziela mgr inż. Carzyński Marek.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Logistyki
Wytworzył:
Joanna Wojciechowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2021
Data publikacji:
01.12.2021 16:18
Data aktualizacji:
01.12.2021 16:18
Liczba wyświetleń:
518
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument