Nr 131 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 131
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2021 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat ustala program studiów kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii dla poziomu studiów
      pierwszego stopnia – licencjackich z 6 - semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiący
      załączniki 1- 3.
2.   Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2022/2023.
3.   Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów,
      o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.11.2021
Data publikacji:
03.12.2021 11:29
Data aktualizacji:
03.12.2021 11:29
Liczba wyświetleń:
362
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_131_2021.pdf41.89 KB
Zal1_3_Uchw131.pdf986.88 KB