Nr 132 z dnia 26 listopada 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 587 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Socjoterapia”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 132
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2021 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 587 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Socjoterapia”
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.) w związku z §18 ust. 1 Uchwały Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich, na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  W Uchwale Nr 587 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych
     z zakresu: „Socjoterapia”, załączniki 1a -1c otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie dla cykli studiów podyplomowych, na które
     rekrutacja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.11.2021
Data publikacji:
03.12.2021 11:34
Data aktualizacji:
03.12.2021 11:34
Liczba wyświetleń:
345
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_132_2021.pdf46.07 KB
ZalUchw_132_2021.pdf341.06 KB