Nr 134 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 134
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2021 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024
 

Działając na podstawie art. 278 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz
§ 54 ust. 2-5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  (ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1
1.  W Uchwale Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października
    2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli
    Akademickich na kadencję 2020-2024 § 1 ust. 2:
    1)   pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Weronika LIBUDA (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu
         Studenckiego
),
    2)   pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) Michał RAKOWSKI (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu
         Studenckiego
),
    3)   pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) mgr inż. Nicoletta NEUMAN (przedstawiciel Rady Samorządu
         Doktorantów
).
2.  § 1 Uchwały Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw
    Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024, po zmianach brzmi następująco:
㤠1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuje Uczelnianą Komisję
    Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 w składzie:
    1)   dr hab. Wojciech KOZERA, prof. UWM, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
    2)   prof. dr hab. Anita FRANCZAK (Wydział Biologii i Biotechnologii)
    3)   prof. dr hab. Bożena KORDAN (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
    4)   dr hab. n. med. Agnieszka OWCZARCZYK-SACZONEK, prof. UWM (Wydział Lekarski)
    5)   dr inż. Zbigniew NASALSKI (Wydział Nauk Ekonomicznych)
    6)   dr hab. Agnieszka SKÓRA, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)
    7)   dr hab. Krystyna SZCZECHOWICZ, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)
    8)   dr hab. Piotr CHLEBOWICZ (Wydział Prawa i Administracji)
    9)   dr hab. Przemysław PALKA (Wydział Prawa i Administracji)
  10)  dr Tomasz MAJER (Wydział Prawa i Administracji)
2.  Do składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024,
    zgodnie z § 54 ust. 3-5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zostali
    delegowani:
    1)  Julia CIEĆKO (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego),
    2)  Weronika LIBUDA (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego),
    3)  Jakub JASIAK (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego),
    4)  Michał RAKOWSKI (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego),
    5)  Patrycja ROGALSKA (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego),
    6)  mgr inż. Nicoletta NEUMAN (przedstawiciel Rady Samorządu Doktorantów),
    7)  dr hab. inż. Piotr SOŁOWIEJ, prof. UWM (wspólny przedstawiciel związków zawodowych).
3.  Zadania i zakres działań Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
    regulują przepisy art. 275-306
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.).”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.11.2021
Data publikacji:
03.12.2021 11:45
Data aktualizacji:
03.12.2021 11:45
Liczba wyświetleń:
333
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_134_2021.pdf92.17 KB