Nr 135 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2021 rok

 
UCHWAŁA Nr 135
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 listopada 2021 roku
 
w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2021 rok
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza korektę Planu Finansowego,
w tym korektę Planu Zadań Inwestycyjnych  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
na 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
  
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.11.2021
Data publikacji:
03.12.2021 11:51
Data aktualizacji:
03.12.2021 11:51
Liczba wyświetleń:
353
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_135_2021.pdf512.99 KB
USK - Załącznik 1 - plan zadań inwestycyjnych 2021.pdf611.84 KB
USK - Załącznik 2 - korekta Planu Finansowego 2021.pdf688.61 KB
USK - Uzasadnienie do korekty Planu Fin. 2021 roku.pdf471.43 KB
USK - Zestawienie zbiorcze do korekty planu na 2021.pdf230.6 KB