UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO

w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

w ramach realizacji projektu:  „Utrzymanie stacji systemu LOFAR w Bałdach na potrzeby udziału w programie The International LOFAR Telescope (ILT)”

 

Miejsce pracy: Wydział Geoinżynierii, Instytut Geodezji i Budownictwa, Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę na okres 01.01.2022 – 31.12.2022

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:

- nadzór techniczny nad realizacją testowych obserwacji LOFAR w stacji PL-612 Bałdy dla projektu EU HORYZONT 2020 „LOFAR for Space Weather – L4SW” realizowanego przez International LOFAR Telescope (ILT) we współpracy z narodowymi konsorcjami LOFAR,

- permanentne opracowanie widm scyntylacyjnych ze stacji systemu LOFAR PL-612 w Bałdach,

- ciągła analiza indeksu scyntylacyjnego S4 ze stacji systemu LOFAR,

- permanentne opracowanie widm słonecznych ze stacji systemu LOFAR PL-612 w Bałdach,

- przeprowadzenie testów zainstalowanej w Bałdach w ramach projektu L4SW aparatury monitorującej „pogodę kosmiczną”

- bliska współpraca w ramach projektu L4SW z Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, Netherlands Institute for Radio Astronomy – ASTRON, University of Bath,

- przygotowanie obserwacji LOFAR dla realizowanych przez pracowników CDRŚK/UWM międzynarodowych i krajowych projektów naukowych (UE, ESA, NCN, NCBiR).

 

WYMAGANIA:

·   wykształcenie wyższe w kierunku Geodezja i Kartografia (mgr inż.) lub Astronomia (mgr),

·   doświadczenie w opracowaniu obserwacji z interferometrów radiowych m.in. LOFAR,

·   doświadczenie w obsłudze specjalistycznego oprogramowania do zarzadzania międzynarodową stacją systemu LOFAR w programie ILT

·   dobra umiejętność programowania

·   dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

 ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

1.  CV i list motywacyjny;

2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje;

3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,

 

w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl. Termin składania dokumentów upływa z dniem 10.12.2021 r.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo  do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
Wytworzył:
prof. dr hab. Andrzej Krankowski
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
02.12.2021
Data publikacji:
03.12.2021 15:19
Data aktualizacji:
03.12.2021 15:19
Liczba wyświetleń:
435
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument