UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO
w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
w ramach realizacji projektu:
„Utrzymanie Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku na potrzeby udziału
w programach badań geodynamicznych”.
 
Miejsce pracy: Wydział Geoinżynierii, Instytut Geodezji i Budownictwa, Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego, Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku
Czas pracy: 1/3 etatu, umowa o pracę na okres 01.01.2022 – 30.06.2022
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
-     nadzór techniczny nad prawidłową pracą aparatury naukowej funkcjonującej w Obserwatorium
     Satelitarnym w Lamkówku: wszystkich odbiorników GNSS, stacji meteorologicznej, stacji
     wyładowań elektromagnetycznych, stacji pomiaru wód gruntowych,
-     drobne naprawy elektroniczne,
-     kontrola połączeń między sensorami pomiarowymi a budynkiem głównym Obserwatorium.
 
WYMAGANIA:
·   wykształcenie wyższe (mgr inż.) po kierunku technicznym związanym z elektroniką lub
    elektrotechniką
·   doświadczenie w pracy z odbiornikami GNSS, sensorami meteorologicznymi, grawimetrycznymi,
    piezometrami itp.
 
 ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje;
3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl. Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.12.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2021
Data publikacji:
14.12.2021 14:38
Data aktualizacji:
14.12.2021 14:38
Liczba wyświetleń:
509
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument