Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Filozofii

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

·   Tytuł zawodowy magistra w zakresie analizy i kreowania trendów oraz co najmniej tytuł zawodowy licencjata
   w zakresie filozofii.

·   Umiejętności w zakresie metod i narzędzi stosowanych w analizie trendów, praktycznej analizie trendów,
   projektowaniu usług, myślenia i działania projektowego (Design Thinking) oraz jakościowej analizie ryzyka.

·   Spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania wymienionego stanowiska: w okresie 5 lat
   przed złożeniem wniosku co najmniej 2 publikacje w czasopismach z list MNiSW lub monografie – łącznie
   o wartości co najmniej 20 pkt. (załącznik nr 4 (tabela 4a) do Statutu UWM w Olsztynie).

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie

2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
   Statutu UWM) [
link]

3.  Życiorys (CV)

4.  Kwestionariusz osobowy [link]

5.  Odpisy dyplomów magistra w zakresie analizy i kreowania trendów oraz licencjata w zakresie filozofii

6.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

7.  Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link]

8.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszeniu o konkursie 
[link]

9.  Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [link]

Informacja:

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 3300-4000 PLN.
  • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,    ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 21 stycznia 2022 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2022 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. A. Szmyt, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2021
Data publikacji:
21.12.2021 10:19
Data aktualizacji:
10.02.2022 19:37
Liczba wyświetleń:
579
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
1. konkurs IFZ.pdf210.91 KB