Nr 136 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 136
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2021 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Senat ustala program studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia
    z 4 - semestralnym okresem nauki o profilu praktycznym, stanowiący załączniki 1, 2 oraz 3a-3c.
2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2022/2023.
3. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych
    w programie studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2021
Data publikacji:
22.12.2021 14:04
Data aktualizacji:
26.01.2022 11:19
Liczba wyświetleń:
476
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw136_2021.pdf952.73 KB