Nr 139 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kociborzu

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 139
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kociborzu
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko–
    Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Reszel,
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
    w Kociborzu w obrębie Robawy, gm. Reszel, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
    nr 18/14, o powierzchni 0,1588 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę
    wieczystą nr OL1K/00029681/5.
2.  Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2021
Data publikacji:
22.12.2021 15:26
Data aktualizacji:
23.12.2021 11:45
Liczba wyświetleń:
396
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw139_2021.pdf121.67 KB
zAL_UCHW_139.jpg904.33 KB