Nr 142 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2022

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 142
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2021 roku
 
w sprawie  rekomendacji przyjęcia planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2022
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust.1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje Rektorowi przyjęcie:
    1) Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2022,
    2) Planu rzeczowo-finansowego Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga
        Dietrichów na rok 2022,
    3) Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Uniwersyteckim
        XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów na rok 2022.
2. Plany rzeczowo-finansowe wymienione w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.12.2021
Data publikacji:
22.12.2021 15:40
Data aktualizacji:
23.12.2021 11:57
Liczba wyświetleń:
514
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw142_2021.pdf50.68 KB
ZalUchw142.pdf687.75 KB
Zal2Uchw142.pdf683.34 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 142 - UWM PRF 2022 - z LO.pdf689.83 KB