Wersje strony Nr 142 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2022

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.