Nr 143 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Leszkowi Wieczorkowi, prof. UJK tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

 
UCHWAŁA Nr 143
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2021 roku
 
w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Leszkowi Wieczorkowi, prof. UJK tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
 
 
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 ze zm.)
w związku z art. 179 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) oraz § 1 ust. 1
i 2 Uchwały Nr 617 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada
2019 roku w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie popiera wniosek w sprawie nadania
dr. hab. Leszkowi Wieczorkowi, prof. UJK tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauki prawne.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2021
Data publikacji:
23.12.2021 11:32
Data aktualizacji:
23.12.2021 11:35
Liczba wyświetleń:
495
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw143_2021.pdf43.88 KB